Länkar

Nämden för båtlivsutbildning

www.nfb.a.se

Förarintyg, kustskepparintyg och VHF-certifikat

www.rorgangare.se
www.sjolotsen.se
www.batutbildning.se
www.batutbildningar.se

Seglarskolor och båtutbildning

www.abcseglarskola.se

Avbeställningsförsäkring och reseförsäkring

www.erv.se

Vaccination och resemedicin

www.resemedicin.com